Базови стойности:
mELBW - 69.97 BGN
mELBM - 65.94 BGN
mELO03 - 80.9 BGN
mELO04 - 80.9 BGN
mELO05 - 80.9 BGN
mELP03 - 89.51 BGN
mELP04 - 89.51 BGN
mELP05 - 89.51 BGN
mELPM - 77.91 BGN
mELPW - 80.88 BGN
mUB07 - 1.7194 BGN
mUB14 - 1.7194 BGN
mUB21 - 1.7194 BGN
mUB30 - 1.7194 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 84.90 BGN
mELO04 - 85.90 BGN
mELO05 - 84.90 BGN
mELP03 - 93.51 BGN
mELP04 - 94.51 BGN
mELP05 - 94.71 BGN
mUB07 - 1.7202 BGN


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини