Базови стойности:
mELBW - 298.43 BGN
mELBM - 273.89 BGN
mELO03 - 248.93 BGN
mELO04 - 248.93 BGN
mELO05 - 248.93 BGN
mELP03 - 339.71 BGN
mELP04 - 339.71 BGN
mELP05 - 339.71 BGN
mELPM - 346.82 BGN
mELPW - 371.03 BGN
mUB07 - 1.78 BGN
mUB14 - 1.78 BGN
mUB21 - 1.78 BGN
mUB30 - 1.78 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 218.93 BGN
mELP03 - 307.71 BGN
mELP04 - 306.71 BGN
mELPW - 381.03 BGN
mUB07 - 1.7790 BGN


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини
За повече информация, моля да се свържете с нас на посочените контакти:

+359 2 40 30 200 (централа)

mail@capman.bg