Базови стойности:
mELBW - 105.74 BGN
mELBM - 89.18 BGN
mELO03 - 99.6 BGN
mELO04 - 99.6 BGN
mELO05 - 99.6 BGN
mELP03 - 134.32 BGN
mELP04 - 134.32 BGN
mELP05 - 134.32 BGN
mELPM - 116.19 BGN
mELPW - 141.1 BGN
mUB07 - 1.765 BGN
mUB14 - 1.765 BGN
mUB21 - 1.765 BGN
mUB30 - 1.765 BGN
Сделки за деня:
mELBW - 115.74 BGN
mELO03 - 105.60 BGN
mELO04 - 93.40 BGN
mELO05 - 93.20 BGN
mELP03 - 139.32 BGN
mELP04 - 139.32 BGN
mELP05 - 138.57 BGN
mELPW - 146.10 BGN
mEUBG - 1.470 BGN
mUB07 - 1.7660 BGN


Търговската сесия е отворена

Брой сделки за деня
Новини