Базови стойности:
mELBW - 49.01 BGN
mELBM - 55.59 BGN
mELO03 - 52.82 BGN
mELO04 - 52.82 BGN
mELO05 - 52.82 BGN
mELP03 - 65.62 BGN
mELP04 - 65.62 BGN
mELP05 - 65.62 BGN
mELPM - 68.61 BGN
mELPW - 56.29 BGN
mUB07 - 1.7852 BGN
mUB14 - 1.7852 BGN
mUB21 - 1.7852 BGN
mUB30 - 1.7852 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 50.82 BGN
mELO04 - 49.62 BGN
mELO04 - 50.82 BGN
mELO05 - 50.82 BGN
mELP03 - 63.62 BGN
mELP03 - 62.62 BGN
mELP04 - 68.87 BGN
mELP05 - 63.62 BGN
mELP05 - 63.62 BGN
mUB07 - 1.7844 BGN


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини