Базови стойности:
mELBW - 77.83 BGN
mELBM - 82.52 BGN
mELO03 - 73.03 BGN
mELO04 - 73.03 BGN
mELO05 - 73.03 BGN
mELP03 - 84.5 BGN
mELP04 - 84.5 BGN
mELP05 - 84.5 BGN
mELPM - 102.62 BGN
mELPW - 93.2 BGN
mUB07 - 1.7385 BGN
mUB14 - 1.7385 BGN
mUB21 - 1.7385 BGN
mUB30 - 1.7385 BGN
Сделки за деня:
mELO04 - 73.63 BGN
mELP03 - 85.00 BGN
mELPW - 93.60 BGN
mNIS - 5.800 BGN
mRPF - 4.800 BGN
mUB07 - 1.7380 BGN
mUB14 - 1.7393 BGN


Търговската сесия е затворена