Базови стойности:
mELBW - 122.2 BGN
mELBM - 98.73 BGN
mELO03 - 120.66 BGN
mELO04 - 120.66 BGN
mELO05 - 120.66 BGN
mELP03 - 147.86 BGN
mELP04 - 147.86 BGN
mELP05 - 147.86 BGN
mELPM - 140.18 BGN
mELPW - 153.57 BGN
mUB07 - 1.6212 BGN
mUB14 - 1.6212 BGN
mUB21 - 1.6212 BGN
mUB30 - 1.6212 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 105.66 BGN
mELO03 - 105.66 BGN
mELO04 - 104.66 BGN
mELO04 - 106.66 BGN
mELO05 - 109.91 BGN
mELP03 - 127.36 BGN
mELP04 - 127.86 BGN
mELP05 - 128.36 BGN
mUB07 - 1.6207 BGN


Търговската сесия е отворена

Брой сделки за деня
Новини