Базови стойности:
mELBW - 109.81 BGN
mELBM - 110.21 BGN
mELO03 - 80.39 BGN
mELO04 - 80.39 BGN
mELO05 - 80.39 BGN
mELP03 - 100.49 BGN
mELP04 - 100.49 BGN
mELP05 - 100.49 BGN
mELPM - 143.27 BGN
mELPW - 149.1 BGN
mUB07 - 1.7119 BGN
mUB14 - 1.7119 BGN
mUB21 - 1.7119 BGN
mUB30 - 1.7119 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 60.94 BGN
mELP03 - 58.83 BGN
mELPW - 152.10 BGN
mUB07 - 1.7110 BGN


Търговската сесия е отворена