Базови стойности:
mELBW - 83.49 BGN
mELBM - 87.34 BGN
mELO03 - 69.57 BGN
mELO04 - 69.57 BGN
mELO05 - 69.57 BGN
mELP03 - 118.56 BGN
mELP04 - 118.56 BGN
mELP05 - 118.56 BGN
mELPM - 201.03 BGN
mELPW - 95.98 BGN
mUB07 - 1.7226 BGN
mUB14 - 1.7226 BGN
mUB21 - 1.7226 BGN
mUB30 - 1.7226 BGN
Сделки за деня:


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини