Базови стойности:
mELBW - 38.87 BGN
mELBM - 48.56 BGN
mELO03 - 52.53 BGN
mELO04 - 52.53 BGN
mELO05 - 52.53 BGN
mELP03 - 34.05 BGN
mELP04 - 34.05 BGN
mELP05 - 34.05 BGN
mELPM - 56.56 BGN
mELPW - 44.11 BGN
mUB07 - 1.7998 BGN
mUB14 - 1.7998 BGN
mUB21 - 1.7998 BGN
mUB30 - 1.7998 BGN
Сделки за деня:
mELBW - 37.37 BGN
mELP03 - 32.05 BGN
mELPW - 39.11 BGN
mUB07 - 1.8004 BGN


Търговската сесия е отворена

Брой сделки за деня
Новини