Базови стойности:
mELBW - 150.27 BGN
mELBM - 133.99 BGN
mELO03 - 165.07 BGN
mELO04 - 165.07 BGN
mELO05 - 165.07 BGN
mELP03 - 190.16 BGN
mELP04 - 190.16 BGN
mELP05 - 190.16 BGN
mELPM - 153.07 BGN
mELPW - 173.51 BGN
mUB07 - 1.6448 BGN
mUB14 - 1.6448 BGN
mUB21 - 1.6448 BGN
mUB30 - 1.6448 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 201.07 BGN
mELO03 - 195.07 BGN
mELO04 - 199.07 BGN
mELO04 - 198.07 BGN
mELO05 - 192.07 BGN
mELO05 - 200.07 BGN
mELP03 - 230.16 BGN
mELP04 - 228.16 BGN
mELP05 - 227.16 BGN
mUB07 - 1.6453 BGN


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини