Базови стойности:
mELBW - 88.85 BGN
mELBM - 90.36 BGN
mELO03 - 90.53 BGN
mELO04 - 90.53 BGN
mELO05 - 90.53 BGN
mELP03 - 123.21 BGN
mELP04 - 123.21 BGN
mELP05 - 123.21 BGN
mELPM - 107.82 BGN
mELPW - 106.87 BGN
mUB07 - 1.676 BGN
mUB14 - 1.676 BGN
mUB21 - 1.676 BGN
mUB30 - 1.676 BGN
Сделки за деня:


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини