Базови стойности:
mELBW - 90.33 BGN
mELBM - 102.63 BGN
mELO03 - 97.83 BGN
mELO04 - 97.83 BGN
mELO05 - 97.83 BGN
mELP03 - 122.89 BGN
mELP04 - 122.89 BGN
mELP05 - 122.89 BGN
mELPM - 122.59 BGN
mELPW - 111.77 BGN
mUB07 - 1.7615 BGN
mUB14 - 1.7615 BGN
mUB21 - 1.7615 BGN
mUB30 - 1.7615 BGN
Сделки за деня:


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини