Базови стойности:
mELBW - 572.13 BGN
mELBM - 435.25 BGN
mELO03 - 624.97 BGN
mELO04 - 624.97 BGN
mELO05 - 624.97 BGN
mELP03 - 727.88 BGN
mELP04 - 727.88 BGN
mELP05 - 727.88 BGN
mELPM - 472.75 BGN
mELPW - 629.08 BGN
mUB07 - 1.8597 BGN
mUB14 - 1.8597 BGN
mUB21 - 1.8597 BGN
mUB30 - 1.8597 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 586.97 BGN
mELO04 - 589.97 BGN
mELP03 - 693.88 BGN
mELP05 - 691.88 BGN
mUB07 - 1.8582 BGN


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини
За повече информация, моля да се свържете с нас на посочените контакти:

+359 2 40 30 200 (централа)

mail@capman.bg