Базови стойности:
mELBW - 109.33 BGN
mELBM - 121.4 BGN
mELO03 - 140.29 BGN
mELO04 - 140.29 BGN
mELO05 - 140.29 BGN
mELP03 - 139.01 BGN
mELP04 - 139.01 BGN
mELP05 - 139.01 BGN
mELPM - 132.48 BGN
mELPW - 116.97 BGN
mUB07 - 1.6072 BGN
mUB14 - 1.6072 BGN
mUB21 - 1.6072 BGN
mUB30 - 1.6072 BGN
Сделки за деня:


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини