Базови стойности:
mELBW - 608.08 BGN
mELBM - 453.36 BGN
mELO03 - 616.75 BGN
mELO04 - 616.75 BGN
mELO05 - 616.75 BGN
mELP03 - 903.47 BGN
mELP04 - 903.47 BGN
mELP05 - 903.47 BGN
mELPM - 595.29 BGN
mELPW - 866.72 BGN
mUB07 - 1.8709 BGN
mUB14 - 1.8709 BGN
mUB21 - 1.8709 BGN
mUB30 - 1.8709 BGN
Сделки за деня:


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини
За повече информация, моля да се свържете с нас на посочените контакти:

+359 2 40 30 200 (централа)

mail@capman.bg