Базови стойности:
mELBW - 155.37 BGN
mELBM - 209.22 BGN
mELO03 - 168.27 BGN
mELO04 - 168.27 BGN
mELO05 - 168.27 BGN
mELP03 - 223.27 BGN
mELP04 - 223.27 BGN
mELP05 - 223.27 BGN
mELPM - 216.95 BGN
mELPW - 176.75 BGN
mUB07 - 1.7967 BGN
mUB14 - 1.7967 BGN
mUB21 - 1.7967 BGN
mUB30 - 1.7967 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 138.27 BGN
mELP03 - 192.27 BGN
mELP04 - 191.27 BGN
mELPW - 161.75 BGN
mICPD - 0.880 BGN
mUB07 - 1.7957 BGN

Статистика
Бюлетин
NameDate
Бюлетин номер 1266
2023-03-30
Бюлетин номер 1265
2023-03-29
Бюлетин номер 1264
2023-03-28
Бюлетин номер 1263
2023-03-27
Бюлетин номер 1262
2023-03-24
Бюлетин номер 1261
2023-03-23
Месечен бюлетин с натрупване за

Месечен бюлетин с натрупване за 2023


Месечен бюлетин с натрупване за 2022


Месечен бюлетин с натрупване за 2021


Месечен бюлетин с натрупване за 2020

Месечен бюлетин с натрупване за 2023 02


Месечен бюлетин с натрупване за 2023 01

Месечен бюлетин с натрупване за 2022 12


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 11


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 10


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 09


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 08


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 07


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 06


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 05


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 04


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 03


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 02


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 01

Месечен бюлетин с натрупване за 2021 12


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 11


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 10


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 09


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 08


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 07


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 06


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 05


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 04


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 03


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 02


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 01

Месечен бюлетин с натрупване за 2020 12


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 11


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 10


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 09


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 08


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 07


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 06


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 05


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 04


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 03


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 02


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 01